CharitySL.nl

Samen maken we de wereld een stukje mooier

Zing voor KiKa / Sing For KiKa

Home » Acties 2023 » Zing voor KiKa / Sing For KiKa

(English Below)

Op woensdag 11 oktober werden we uitgenodigd door Rippie Clip om langs te komen in zijn voortuin, maar het was niet alleen maar langskomen.
Naar aanleiding van een avondje open mic, die hij samen met Tribe Shaffe bezocht, kreeg hij het idee om een open mic evenement te organiseren voor KiKa!

Het was Rippie’s eerste open mic event met de naam Sing For KiKa. Iedereen die kon zingen, maar ook minder goed kon zingen of liever niet wilde zingen was welkom. Samen met Host Wendy, verschillende artiesten en bezoekers heeft Rippie zich ingezet om een mooi eind bedrag op het donatie bord te krijgen. Het was een groot succes!

Het organiseren van een open mic event heeft volgens Rippie ruimte voor organisatorische verbetering maar hij vond het ook een leuk leer proces. Hij wil iedereen bedanken die zich heeft ingezet en voor alle donaties tijdens deze avond.

Een apart bedankje aan Angel (Angel Passion), eigenaresse van Angels Atmosphere, voor het beschikbaar stellen van de locatie waar het evenement gehouden is.

Wij bedanken Rippie voor zijn inzet en zijn organisatie van dit geweldige event. En mocht je benieuwd zijn naar het bedrag dat is opgehaald tijdens deze avond? Kom dan langs bij CharitySL.nl in actie voor KiKa in de week van 22 November t/m 26 november 2023.


English

On Wednesday October 11th we were invited by Rippie Clip to visit his front garden, but it wasn’t just a matter of visiting.
After visiting an open mic evening, which he attended together with Tribe Shaffe, he came up with the idea of organizing an open mic event for KiKa.

It was Rippie’s first open mic event called Sing For KiKa. Anyone who could sing, but who could also sing less well or who preferred not to sing, was welcome. Together with Host Wendy, various artists and visitors, Rippie raised a nice final ammount of linden dollars on the donation board. It was a big success!

According to Rippie, the organisation of an open mic event has room for organizational improvement, but he also found it a fun learning experience. He would like to thank everyone who contributed and for all the donations during this evening.

A special thanks to Angel (Angel Passion), owner of Angels Atmosphere, for providing the location where the event was held.

We thank Rippie for his efforts and his organization of this great event. And if you are curious about the amount raised during this evening? Then visit CharitySL.nl in action for KiKa in the week of November 22 to November 26, 2023.

Categories: