CharitySL.nl

Samen maken we de wereld een stukje mooier

Kanker bij kinderen

Home » Informatie » Kanker bij kinderen

In ons land krijgen elk jaar 600 kinderen tussen 0 en 18 jaar een vorm van kanker. Dat zijn tien kinderen per week. Dankzij onder andere onderzoeken overleeft  momenteel ruim 75%. Toch sterft er helaas om de 2 á 3 dagen een kind aan kanker.

Er is een groot verschil tussen kanker krijgen op de kinderleeftijd of op volwassen leeftijd. De soort kanker is anders, de onderliggende biologie is anders en de behandeling en de genezingskansen zijn anders.

De verschillende vormen van kinderkanker komen 5 tot 25 keer per jaar voor. Acute lymfatische leukemie is de meest voorkomende.

De meest gangbare behandelingen zijn operatie, chemotherapie en radiotherapie. Vaak worden behandelingen gecombineerd. Nieuwe behandelingen zoals immunotherapie zijn in opkomst.

Dankzij de verbeterde behandeling en zorg genezen gelukkig steeds meer kinderen van kanker. Maar daarmee komt ook de keerzijde in beeld: de late gevolgen van de ziekte en behandeling zoals: slechtziendheid, gehoorstoornissen, leerproblemen, groeistoornissen en/of onvruchtbaarheid.

Onderzoeken
Om de precieze diagnose te kunnen stellen moet een kind diverse onderzoeken ondergaan. Ook tijdens en na de behandeling vindt regelmatig onderzoek plaats. Deze onderzoeken zijn voor volwassen al zwaar laat staan als je een kind bent en niet weet wat er allemaal gebeurt.

De volgend onderzoeken worden gedaan om verschillende zaken vast te stellen:
Algemeen lichamelijk onderzoek, Neurologisch onderzoek, Bloed onderzoek, Lumbaalpunctie, Beenmergpunctie, Botboring, Urineonderzoek, Echografie, Röntgenfoto, Radioactieve scan, MIBG  Scan, CT-Scan, MRI-Scan, Biopsie en verder onderzoek om na te gaan wat het effect van de ziekte en behandeling doet in de ontwikkeling van het kind.

Zoals je kunt zien zijn er onderzoeken bij waar wij als volwassen al tegen opzien, bedenk dan hoe het voor een kind in die situatie is.

Late gevolgen
Sinds de jaren zeventig worden kinderen en jongeren met kanker behandeld met chemotherapie, radiotherapie (bestraling) en/of chirurgie volgens (inter)nationale richtlijnen.

Dankzij verder onderzoek zijn de late gevolgen in kaart gebracht. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken is nog veel meer onderzoek nodig.

Chemotherapie tast bijvoorbeeld ook de gezonde cellen aan, meestal verdwijnen de bijwerkingen snel na beëindigen van de therapie, maar sommige middelen kunnen blijvende nadelige gevolgen hebben die pas jaren later naar voren komen.

Radiotherapie vernietigt de kankercellen maar ook het omliggende gezonde weefsel.  Dit komt omdat bestraling vooral de delende cellen aantast, dus groeiend weefsel. Daardoor is de kans op schadelijke gevolgen bij jonge kinderen relatief groot. In het begin zijn er lichte bijwerkingen maar na verloop van tijd word dat groter/meer omdat de groei van het weefsel achterblijft.

Bij een operatie zijn de gevolgen soms direct duidelijk, bijvoorbeeld bij amputatie. Soms geeft de operatie pas na verloop van tijd problemen, bijvoorbeeld na het verwijderen van een nier.

Gelukkig krijgt niet iedereen last van late gevolgen. Dat hangt af van een aantal verschillende factoren zoals:

  • de soort kanker die je hebt gehad
  • de leeftijd waarop je een bepaalde behandeling kreeg
  • of je een operatie hebt gehad en zo ja, welke
  • of je bestraald bent en zo ja, met welke dosis en op welk deel van het lichaam
  • of je chemotherapie hebt gehad, en zo ja met welke middelen en hoeveel.

Heb je als kind kanker gehad, dan is het belangrijk regelmatig voor controle naar de polikliniek Late Gevolgen te gaan (de LATER poli).

Met dit kleine beetje wetenschap over Kinderkanker hopen wij dat het duidelijk is dat er nooit zoiets is als teveel donaties, er kan altijd meer bij. Ons moto is dan ook: “alle beetjes helpen”.

Waar word jouw donatie voor gebruikt? 

  • Wetenschappelijk onderzoek naar genezing van kinderkanker
  • Verbetering van de kwaliteit van behandelingen
  • Vermindering van bijwerkingen na behandelingen
  • Ondersteuning van het Prinses Máxima Centrum
  • Voorlichting over kinderkanker

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht is het grootste onderzoeks-en zorgcentrum in Europa voor kinderen met kanker. Hier werken de beste artsen, onderzoekers en andere specialisten samen om ervoor te zorgen dat kinderen met kanker de beste behandeling krijgen.

(Informatie is afkomstig van VOKK – Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker)

CharitySL.nl 2020 vind plaats van 26 november tot en met 29 november 2020

Categories: