CharitySL.nl

Samen maken we de wereld een stukje mooier

Waar doen we het voor?

Home » Informatie 2021 » Waar doen we het voor?

Er word wel eens gezegd waarom nog meer voor KIKA inzamelen er word al zo veel voor gedaan. Hier volgt het waarom.

Na het analyseren van 14.000 patiënten onder de 18 jaar bij wie tussen 1990 en 2015 kanker geconstateerd werd, is het volgende duidelijk geworden.
In totaal is de gemiddelde overlevingskans van 75% naar 81% gestegen.

Door het geld dat word ingezameld is er onderzoek mogelijk en zijn de overlevingskansen voor kinderen met kanker sinds de jaren 1990 sterk verbeterd: gemiddelde 5- en 10-jaarsoverleving sinds de jaren ’90 gestegen voor de 5-jaarsoverleving van 72% naar 81%  en voor de 10-jaarsoverleving 69% naar 78%

Prognose van kinderen met bepaalde hersentumoren, neuroblastoom en osteosarcoom blijft helaas nog achter: 5 jaar na diagnose is minder dan 70% nog in leven. Onderzoek is en blijft dan ook essentieel voor verdere verbeteringen in overleving en kwaliteit van leven.

Bemoedigend, maar een hele weg te gaan’
Tussen 1990 en 2015 is de overlevingskans met zo’n 9 procentpunten gestegen, bleek uit de studie, gefinancierd door KiKa en in 2021 gepubliceerd in het vakblad European Journal of Cancer. In de periode 2010-2015 was de 5-jaarsoverleving van kinderen met kanker 81%. In 2000-2009 was dit 77% en in 1990-1999 was dit nog 72%. De 10-jaarsoverleving van kinderen met kanker steeg naar 78% in 2010-2015, van 75% in 2000-2009 en 69% in 1990-1999.

Overlevingskans van kinderen met kanker
De overleving steeg ongeacht sekse of leeftijd. Bij jongeren van 15-17 jaar werd de grootste vooruitgang geboekt. Hun 5- en 10-jaarsoverleving steeg tussen 1990-1999 en 2010-2015 met respectievelijk 13 en 11 procentpunten:  5-jaarsoverleving van 70% naar 83%, en 10-jaarsoverleving van 67% naar 78%.

Enorme vooruitgang
Uit de cijfers in de nieuwe studie blijkt dat er met name bij kinderen met tumoren in een vergevorderd stadium sterke vooruitgang was in de prognose. De kans op overleving 5 jaar na diagnose verbeterde aanzienlijk voor kinderen bij wie een Non-Hodgkin lymfoom in een vergevorderd stadium werd vastgesteld. Bij deze kinderen steeg de 5-jaarsoverleving van 68% naar 93%. Bij hoog risico neuroblastoom steeg die kans van 18% naar 41%, en bij Ewing botsarcoom van 16% naar 36%.

Het zijn een heleboel cijfers maar wat dit eigenlijk zegt is dat alles wat we doen helpt om kinderen een kans te geven op een leven.  Maar we zijn er nog niet en daarom is het zo noodzakelijk om door te gaan met geld ophalen en dat doen we dan ook.

Van 25 november 2021 tot en met 28 november 2021 houden wij ons event en zal ons team zich net als altijd voor de volle 1000% inzetten om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen, maar dat kunnen we niet alleen, hierbij hebben we jullie hulp nodig.

Ben je niet in Second Life maar wil je ons wel helpen dan kan je ook rechtsreeks via de volgende link een donatie doen: CharitySL.nl Actie pagina bij KiKa

We houden jullie natuurlijk op deze website, via Facebook en via de Inworld groep en subscriber op de hoogte van alles rondom CharitySL.nl in Actie voor KiKa

~ Josje ~

Categories: