CharitySL.nl

Samen maken we de wereld een stukje mooier

Behind the scenes: Zangeres Angelikus Deo (Iamangelikus Resident)

Home » Acties 2022 » Behind the scenes: Zangeres Angelikus Deo (Iamangelikus Resident)

Vandaag een interview in het Nederlands en Engels met Angelikus Deo, een van de live artiesten op CharitySL.nl in Actie voor KiKa dit jaar. Today we have an interview with Angelikus Deo, one of the live singers for CharitySL.nl in Action for Kika.

Hallo Angelikus , kun je ons vertellen wie je bent , hoe ben je in sl gekomen en vertel je ons meer over je zangcarrière.
Hallo! Mijn naam is Angelikus Deo. Je kunt me Angel noemen ik ben de zogenaamde “Angel of Rock” dus ja ik zing veel rockdeuntjes maar ik zing ook andere genres zoals mijn dark gothic stuff, metal, soms doe ik ook serenades. Ik kwam naar Second Life nadat een live zanger op de grid (Ruvilyn Gatchie) me introduceerde bij Second Life. We ontmoetten elkaar op een live videostreaming-app en zagen wat ik kon. Na een maand heb ik een account aangemaakt, slaagde ik er eindelijk in om mijn pc beetje bij beetje te upgraden en logde ik in voor mijn allereerste show op 27 november 2020 bij The Venue SL (eigendom van Maia Malik). De locatie is na een paar maanden helaas gesloten. Daarna zijn er  veel locaties geweest die me hebben geboekt. Het is nu twee jaar geleden dat ik op Second Life ben begonnen met zingen maar ik ben al 10 jaar RL-muzikant /zangeres. Dus ja, zo kwam ik in Second Life terecht.

Waarom doe je als artiest mee aan CharitySL.nl?
Ik was uitgenodigd! En ik ben zo blij en vereerd om deel uit te mogen maken van dit geweldige evenement ♥ Als mijn talenten dit doel kunnen ondersteunen, waarom dan in hemelsnaam niet! Ik geloof dat God me dit talent van zingen niet alleen voor mezelf heeft gegeven. Ik wil iets terugdoen ♥ Er is geen enkele manier om mijn vreugde uit te drukken in het geven aan iets waar ik het meest toe in staat ben. En ik geef van harte wat ik kan en hoop echt dat je geniet van mijn optreden, ondanks mijn gekke en wilde luidheid XD ik geef mijn best op elke show en het zal hetzelfde zijn met deze show voor CharitySL.nl in Actie voor KiKa. ♥

Wat voor boodschap wil je overbrengen aan de bezoekers van CharitySL.nl voor Kika?
Je vrijgevigheid komt voor een lange weg ♥ Dank je dat je de coolste bent van alle mensen in SL, je hebt ervoor gekozen om hier te zijn en onze zaak te steunen. Moge God u duizendmaal zegenen ♥

CharitySL.nl in actie voor KiKa vind dit jaar plaats van 23 tot en met 27 november 2022

~ Judy Flower ~

Hello Angelikus , can you tell us who you are, how did you come to sl and tell us more about your singing career.
Hello! My name is Angelikus Deo. You can call me Angel. I’m the so-called “Angel of Rock” so yeah I sing a lot of rock tunes but I also sing other genres like my dark gothic stuff, metal, sometimes I also do serenades. I came to Second Life after a live singer on the grid (Ruvilyn Gatchie) introduced me to Second Life. We met on a live video streaming app and saw my potentital. After a month I made  an account, I finally managed to upgrade my PC little by little and logged in for my very first show on November 27th, 2020 at The Venue SL (owned by Maia Malik). The venue has closed down after a few months. After that, I’ve had many venues who booked me. It’s been two years now since I started singing in Second Life but I have been an RL musician/vocalist for 10 years before I came to Second Life. So yeah, that’s how I came to Second Life.

Why do you as an artist participate in CharitySL.nl?
I was invited! And I am so thrilled and honoured to be reconsidered to be a part of this amazing event ♥ If my talents can support this cause, then why the heck not! I believe God did not give me this talent of singing just for myself. I wanna give back ♥ There’s no amount measurable enough to express my joy in giving to something I am most capable of ♥ And I wholeheartedly give to what I can and truly hope that you enjoy my performance, despite my crazy and wild loudness XD I give my best on every show and it is gonna be the same with this one ♥

What kind of message would you like to convey to the visitors of CharitySL.nl for Kika?
Your generosity comes a long way ♥ Thank you for being the coolest out of all the people in SL, you chose to be here and support our cause. May God bless you a thousand folds ♥

CharitySL.nl in action for KiKa will take place this year from 23 to 27 November 2022

~ Judy Flower ~

Categories: