CharitySL.nl

Samen maken we de wereld een stukje mooier

Nog maar 13 dagen!

Home » Artiesten » Nog maar 13 dagen!

English Below

Nog 13 dagen te gaan en dan trappen we af naar een week van plezier, verhalen, muziek, verzoekjes en natuurlijk alle prachtige donaties voor KiKa, stichting Kinderen Kankervrij. Achter de schermen maken we ons klaar voor onze 5e editie van CharitySL.nl. Een jubileum feestje wat je niet wil missen. In deze blogpost liften we een tipje van de sluier over wat je te wachten staat tijdens ons event van woensdag 22 november tot en met zondag 26 november 2023.

Het thema van dit jaar houden we nog even ietsje langer geheim, maar houd onze website en/of social media in de gaten, want binnenkort delen we sneakpeaks die je niet wilt missen.
Wat we je al wel kunnen vertellen is dat er themadagen aan gaan komen. Tijdens deze themadagen kun je dingen toevoegen aan de outfit die je wellicht al klaar hebt staan voor het evenement.

Op woensdag is de opening van ons event. Wij trappen af om 9 uur ’s avonds Nederlandse tijd, dus zorg dat je erbij bent!
Donderdag is het hoedjes dag. Naast je feest outfit en je dansschoenen zouden we het leuk vinden als je een hoed, pet of ander hoofddeksel opzet.
Dan op vrijdag staat de kleur groen centraal. De kleur groen wordt geassocieerd met genezing, gezondheid en balans, wat natuurlijk geweldig goed past bij ons doel. De kleur zorgt voor balans, vernieuwing en veiligheid. Dus wat voor groene broek, shirt, haar of accessoires heb jij in je inventory? Verras ons met jullie geweldige outfits!
Op zaterdagavond 10 uur in de avond, Nederlandse tijd, staan we stil bij degene die we missen moeten tijdens onze lichtjesavond. We staan stil bij de kinderen die het niet gehaald hebben en die een lichtje in de hemel zullen zijn.
Dan sluiten we op zondag af met een heuse pyjama dag. Op de laatste dag van de week mag je zo uit je bed rollen en de hele dag lekker in je pyjama en met je haar alle kanten op chillen en genieten. Die just out of bed look staat je vast geweldig!

Live Artiesten.
Tijdens ons event mogen we ook verschillende Live Artiesten verwelkomen. Hieronder vind je een overzicht over wanneer en wie je tijdens ons event zal kunnen horen en zien! Deze tijden zijn de Nederlandse tijden.

Donderdagochtend 23 november:
– 11 uur Paradorn Ansar
– 12 uur Christine Sunshine
– 13 uur Vanellope

Vrijdagavond 24 November:
– 20 u Hedy Patrucci
– 21 u Mike Carnell
– 22 u Jesika Wirefly

Zaterdagochtend en avond 25 november:
– 11 uur DownUnder
– 19 uur Stinna
– 20 uur Britt Trafalgar

Wat te doen?
Wat is er nog meer te doen tijdens het event? Dat is een hele goede vraag!
Je kan struinen over onze markt, waar verschillende creators hun items laten zien in onze marktkramen. Er zijn verschillende raffle borden waar je aan kan deelnemen. Daarnaast houden we tussen de bedrijven door verschillende veilingen, waar je op geweldige items en giftcards kan bieden. Dus ben erbij!
Mocht je het leuk vinden om iets te hebben van CharitySL.nl. Wij verkopen tijdens ons evenement verschillende CharitySL.nl merchandise. Deze staat voor je uitgestald op het terrein. Neem zeker even een kijkje, want er staan unieke spullen tussen!
Er staat dit jaar ook weer een photobooth klaar waarbij ik, Wendy Coba-Calabrese, weer zorg voor polaroid foto’s of, indien je dat leuk vind, deze voor je verzamel in je eigen fotoboek, die na afloop van het evenement voor je in elkaar wordt gezet en naar je toe wordt gestuurd!
Kortom er is genoeg om naar uit te kijken tijdens deze 5 jarige feest editie van CharitySL.nl in actie voor KiKa.

Heb je er al net zo veel zin in als wij? Het is al bijna zover. Met nog 13 dagen op de teller staan we te trappelen om van start te gaan. We hopen je te zien bij de start op woensdag 22 november 2023 om 21:00 uur NLT! Tot dan!  

 

 

English:

Only 13 days to go and then we kick off to a week of fun, stories, music, requests and of course all the wonderful donations for KiKa, the Dutch Children’s Cancer Free Foundation. Behind the scenes we are preparing for our 5th edition of CharitySL.nl. An anniversary party you don’t want to miss. In this blog post we give you a glimpse of what awaits you during our event from Wednesday, November 22 to Sunday, November 26, 2023.

We will keep this year’s theme a secret for a little longer, but keep an eye on our website and/or social media, because soon we will share sneak peaks that you don’t want to miss.
What we can already tell you is that theme days are coming. During these theme days you can add things to the outfit that you may already have ready for the event.

The opening of our event is on Wednesday. We kick off at 12 PM SLT, so make sure you’re there!
Thursday is hat day. In addition to your party outfit and your dancing shoes, we would love it if you put on a hat, cap or other headgear.
Then on Friday the color green takes center stage. The color green is associated with healing, health and balance, which of course fits our purpose wonderfully. The color provides balance, renewal and safety. So what kind of green pants, shirt, hair or accessories do you have in your inventory? Surprise us with your amazing outfits!
On Saturday evening at 1 PM SLT we will reflect on those we will miss during our evening of lights. We reflect on the children who did not make it and who will be a light in heaven.
Then we end on Sunday with a real pajamas day. On the last day of the week you can roll out of bed and chill and enjoy the whole day in your pajamas and with your hair in all directions. That just out of bed look will definitely suit you!

Live Artists.
During our event we can also welcome several Live Artists. Below you will find an overview of when and who you will be able to hear and see during our event! These times are Dutch times.

Thursday November 23rd:
– 2AM SLT Paradorn Ansar
– 3 AM SLT Christine Sunshine
– 4 AM SLT Vanellope

Friday November 24th:
– 11 AM SLT Hedy Patrucci
– 12 PM SLT Mike Carnell
– 1 PM SLT Jesika Wirefly

Saturday November 25th:
– 2 AM SLT DownUnder
– 10 AM SLT Stinna
– 11 AM SLT Britt Trafalgar

What to do?
What else is there to do during the event? That’s a very good question!
You can stroll through our market, where various creators show their items in our market stalls. There are several raffle boards you can participate in. We also hold various auctions in between, where you can bid on great items and gift cards. So be there!
If you would like to have something from CharitySL.nl. We sell various CharitySL.nl merchandise during our event. This is displayed for you on the grounds. Be sure to take a look, because there are unique items!
This year there will also be a photo booth ready where I, Wendy Coba-Calabrese, will once again provide Polaroid photos or, if you like, collect them for you in your own photo book, which will be put together for you after the event. set and sent to you!
In short, there is plenty to look forward to during this 5-year festive edition of CharitySL.nl in action for KiKa.

Are you looking forward to it as much as we are? It’s almost time already. With 13 days left, we are eager to get started. We hope to see you at the start on Wednesday, November 22 at 12 PM SLT! We hope to see you then!

~ Wendy

 

Categories: